Sue Jenkins

Download Design Aesthetics for Web Design

در این آموزش Sue Jenkins طراحی زیبا و هوشمند را با قوانین ساده نشان می دهد و همچنین استفاده از قوانین مختلف را برای یک طراحی به خصوص به نمایش می گذارد تا بتوانید سایت خود را بهبود ببخشید.