Laura Hawk

دانلود آموزش اولین روز شما در نیوک استدیو | Your First Day in NUKE Studio

دانلود آموزش اولین روز شما در نیوک استدیو | Your First Day in NUKE Studio

در این دوره از آموزش نیوک شما چگونگی استفاده از بخش جدید در خانواده نیوک به نام نیوک استدیو را یاد خواهید گرفت. شما در ابتدا تفاوت محیط کاربری و وارد کردن کلیپ و قرار دادن آن در محیط [...]