تگ - Ubuntu

دانلود آموزش اوبونتو لینوکس سرور | Learning Ubuntu Linux Server

دانلود آموزش اوبونتو لینوکس سرور | Learning Ubuntu Linux Server

این دوره آموزشی راهی سریع برای اجرا کردن اوبونتو لینوکس سرور می باشد. این دوره برای متخصصان IT یا کامپیوتر طراحی شده ، کسانی که می خواهند اولین سرور لینکوس خود را راه اندازی کنند. این دوره نیازمند الاطاعات [...]