تگ - Time Management

دانلود آموزش مبانی مدیریت زمان -Time Management Fundamentals

دانلود آموزش مبانی مدیریت زمان -Time Management Fundamentals

مدیریت هدفمند و موثر زمان یک مهارت ضروری است. مدرس و بیزنسمن Dave Crenshaw قوانین تئوری و عملی مبانی لازم برای مدیریت زمان و تبدیل و اثرگذاری بیشتر را به شما آموزش می دهد. شما در این دوره آموزشی با [...]