تگ - Spreadsheets

دانلود آموزش اکسل 2013 فانکشن های مالی | Excel 2013 Financial Functions in Depth

دانلود آموزش اکسل ۲۰۱۳ فانکشن های مالی | Excel 2013 Financial Functions in Depth

تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی به نظر ترسناک می باشد. اما اکسل 2013 دارای رنج وسیعی از امکانات است که با استفاده از آن  می توانید این آنالیز ها را به سرعت و راحتی انجام دهید. این دوره آموزشی [...]