تگ - Responsive

دانلود آموزش ساخت ایمیل واکنشگر - Creating a Responsive HTML Email

دانلود آموزش ساخت ایمیل واکنشگر – Creating a Responsive HTML Email

طراحی یک ایمیل HTML می تواند به عنوان یک چالش و نکته مهم در ارسال ایمیل برای صفحکات دسکتاب و موبایل باشد. ساخت ایمیل های HTML واکنشگر یک راه حل در اینگونه مواقع می باشد. Chris Converse به شما [...]