تگ - Google Sites

دانلود آموزش سایت گوگل | Google Sites Essential Training

دانلود آموزش سایت گوگل | Google Sites Essential Training

نحوه ایجاد و به اشتراک گذاری صفحات وب با سایت های گوگل-ابزار رایگان که با حساب گوگل شما همراه است-را بیاموزید. در این دوره آموزشی، Jess Stratton با نشان دادن چگونگی ایجاد سایت با استفاده از این ابزار قدرتمند [...]