تگ - Design Business

دانلود آموزش اجرای کردن طرح کسب و کار : قیمت گذاری و برآورد – Running a Design Business: Pricing and Estimating

آیا شما می دانید چه زمانی باید سرویس طراحی شده توسط خود را شارژ کنید؟ اگر زیاد هزینه میکنید ریسک ترس از دست دادن مشتریان بلقوه را دارید، یا اگر کم هزینه می کنید ممکن است نتوانید هزینه خود [...]