Rich Harrington

دانلود آموزش ترفندها و تکنیک هایی برای HERO6 و GoPro HERO5 and HERO6 Tips Tricks and Techniques |GoPro HERO5 2

دانلود آموزش ترفندها و تکنیک هایی برای HERO6 و GoPro HERO5 and HERO6 Tips Tricks and Techniques |GoPro HERO5

GoPro گرفته اید؟ این دوره آموزشی ابتدایی شما را به مهارت های مورد نیاز مجهز می کند تا از پشت کامپیوتر های خود بلند شوید و عکس برداری با GoPro HERO5  و یا دوربین HERO6 را شروع کنید. Rich [...]