Nigel French

دانلود آموزش طراحی کتاب – Designing a Book

در این آموزش Nigel French اجزای یک کتاب زیبا و خواندنی را از هم باز می کند و به تنظیم و راه اندازی طراحی یک کتاب از ابتدا در نرم افزار Adobe InDesign می پردازد. این آموزش تنظیمات سند، [...]