Elisabeth Robson

دانلود آموزش مبانی برنامه نویسی: الگوهای طراحی-Foundations of Programming: Design Patterns

دانلود آموزش مبانی برنامه نویسی: الگوهای طراحی-Foundations of Programming: Design Patterns

الگوهای طراحی مستنداتی شامل راه‌حل‌های موفق با قابلیت استفاده مجددند که از آن ها برای حل مسائل آتی می توان استفاده نمود تا در صورت بروز مشکل، به جای تلاش مجدد برای یافتن راه حل، از راه حل های [...]