Dennis Taylor

دانلود آموزش اکسل ۲۰۱۳ – Excel 2013 Essential Training

  مایکروسافت اکسل دارای خصوصیات اصلی تمام نرم‌افزارهای آفیس  که با استفاده از جداولی متشکل از ردیف‌ها و ستون‌ها می‌توان، داده‌ها و اطلاعات را سازماندهی و همچنین با استفاده از همین داده‌ها، به انجام محاسبات پرداخت و با رسم توابع [...]