تگ - WordPress Themes

دانلود آموزش ساخت پوسته به وسیله دریم ویور و وردپرس |Building Themes with Dreamweaver and WordPress

دانلود آموزش ساخت پوسته به وسیله دریم ویور و وردپرس |Building Themes with Dreamweaver and WordPress

در این دوره آموزشی مدرس Joseph Lowery  ساخت پوسته وردپرس را به وسیله دریم ویور را پوشش می دهد. این دوره آموزشی تمرینی برای ساخت هسته و ساختار پوسته ، نمایش ترکیب بندی و سفارشی سازی پوسته  و توضیحات [...]

دانلود آموزش پوسته وردپرس : نمونه کار | WordPress Themes: Creative Portfolios

دانلود آموزش پوسته وردپرس : نمونه کار | WordPress Themes: Creative Portfolios

این دوره آموزشی چگونگی ساخت وب سایت بر اساس وردپرس برای نمایش نمونه کار های شما با سه پوسته مجانی برای بدست آوردن سه نتیجه کاملاً متفاوت است. آموزش با نصب پوسته شروع شده و تمرکز آن بر روی [...]