تگ - Windows Server

دانلود آموزش ویندوز سرور 2012 : تنظیمات پایه میکروسافت سرویس | Windows Server 2012: Configure Basic Microsoft Services

دانلود آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۲ : تنظیمات پایه میکروسافت سرویس | Windows Server 2012: Configure Basic Microsoft Services

این دوره آموزشی سه کانفیگور مربوط به میکروسافت سرور برای اجرا در ویندوز سرور 2012: اشتراک گذاری فایل؛ پرینت ها، و کنترل سرور را به شما آموزش می دهد Timothy Pintello به شما چگونگی نصب و تنظیم این خدمات [...]