تگ - Video Foundations

دانلود آموزش مبانی فیلمبرداری : دوربین و شاتینگ -Video Foundations Cameras and Shooting

یادگیری اولین مراحل فرایند و ساخت تصاویر متحرک. در این دوره آموزشی(دوربین و شاتینگ)، مدرس Anthony Q. Artis متخصص فیلم و تلوزین به شما هسته ایده های مخفی دوربین های تصویر برداری را معرفی می کند. این دوره آموزشی [...]