تگ - Video Editing

دانلود آموزش کامتاسیا 2018 | Camtasia 2018 Essential Training

دانلود آموزش کامتاسیا ۲۰۱۸ | Camtasia 2018 Essential Training

کار خود را با کمتاسیا شروغ کنید. یکی از کاملترین برنامه های ساخت آموزش الکترونیک که به شما اجازه می دهد ویدئوی مورد نظر خود را ضبط و ویرایش کنید. و به وسیله آن یک ویدئوی آموزش جذاب تولید [...]

دانلود آموزش تایپوگرافی برای ویرایش ویدیو | Learning Typography for Video Editors

دانلود آموزش تایپوگرافی برای ویرایش ویدیو | Learning Typography for Video Editors

ایجاد متن بخش مهمی از ویرایش ویدیو می باشد. با این حال اکثر ویراستاران ویدیویی در قالب تایپوگرافی هیچ نوع دوره رسمی نداشته اند. در این دوره آموزشی Nick Harauz، نظریه تایپوگرافی را به شما آموزش می دهد که [...]