تگ - UX Foundations

دانلود آموزش مبانی یو ایکس : معماری اطلاعات - UX Foundations: Information architecture

دانلود آموزش مبانی یو ایکس : معماری اطلاعات – UX Foundations: Information architecture

بهبود نحوه نمایش اجرا و سازمندهی اطلاعات بر روی وبسایت شما  یکی از موثرترین راه ها افزایش رضایت مندی و درگیر سازی بازدید کنندگان می باشد. معماری اطلاعات می تواند شما را برای درک چگونگی فکر کردن دیگران در [...]

دانلود آموزش مبانی یو ایکس : تست قابلیت استفاده - UX Foundations: Usability Testing

دانلود آموزش مبانی یو ایکس : تست قابلیت استفاده – UX Foundations: Usability Testing

تست قابلیت استفاده وب سایت خود را خود ارزیابی کنید تا متوجه نیاز کاربران سایت یا اپلیکیشن خود شوید. تا یاد بگیرید در چه قسمتی تمرکز داشته باشید تا بتوانید بیشترین بهبود دهندگی را داشته باشید. Chris  Nodder به [...]

دانلود آموزش مبانی یو ایکس : استراتژی محتوا - UX Foundations: Content Strategy

دانلود آموزش مبانی یو ایکس : استراتژی محتوا – UX Foundations: Content Strategy

چه چیزی باعث می شود که یک محتوای خوب از بقیه متمایز باشد؟ محتوای خوب کلید افزایش تجربه و تاثیرگذاری آن است که می تواند در یک وبسایت یک تجارت کوچک یا یک برنامه عمومی موبایل باشد. این دوره [...]