تگ - Unix

دانلود آموزش یونیکس برای کاربران مک او اس ایکس -Unix for Mac OS X Users

دانلود آموزش یونیکس برای کاربران مک او اس ایکس -Unix for Mac OS X Users

در آموزش یونیکس برای مک او اس ایکس شما قدرت قابلیت های یونکیس را در سیستم مک او اس ایکس رها می کنید. شما یاد خواهید گرفت که چگونه از دستورات syntax برای انواع تسک های مانند مدیریت فایل [...]