تگ - Travel Photography

دانلود آموزش عکاسی در سفر: عکاسی از مکان های دیدنی شهر - Travel Photography Portrait of a City Neighborhood

دانلود آموزش عکاسی در سفر: عکاسی از مکان های دیدنی شهر – Travel Photography Portrait of a City Neighborhood

زمانی که شما در مسافرت هستید، بعضی مواقع دوس دارید که یکی دو روز را در شهر گردش کنید. فقط قدمی با دوربینتان بزنید و جذب ویژگی های شهر بشوید و به وسیله آن تعدادی تصویر  از پرتره شهر [...]

دانلود آموزش عکاسی در سفر :ژئولوژیک و ژورنالینگ در جاده - Travel Photography: Geologging and Journaling on the Road

دانلود آموزش عکاسی در سفر :ژئولوژیک و ژورنالینگ در جاده – Travel Photography: Geologging and Journaling on the Road

عکاسی یک راه بزرگ برای ذخیره و ضبط لحظات در سفر است اما این تنها ترین راه نیست.  نوشتن یک ژورنال در زمان سفر نیز یک راه برای ضبط تجربیات ، حالات و حس و حال انسان هاست. در [...]