تگ - TDD

دانلود آموزش کتابخانه رابی | Essential Ruby Libraries

دانلود آموزش کتابخانه رابی | Essential Ruby Libraries

رابی بیشتر از یک زبان است و شامل یک اکو سیستم کامل می باشد. قدرت این زبان برنامه نویسی توسط هزاران طراح بازی تایید شده و همچنین رابی دارای ابزارهای شگفت انگیری است که بسیار مهم و کاربردی هستند. [...]