تگ - Rendering

دانلود آموزش اتودسک شوکیس | Learning Autodesk Showcase

دانلود آموزش اتودسک شوکیس | Learning Autodesk Showcase

اتودسک شوکیس قابلیت گردش در پروژه، نمایش ابزار ها و صحبت بر روی پروپوژال ، نمایش برای مشتریان برای ایجاد تغییر در طرح  را برای طراحان فراهم می کند. همچنین این برنامه به صورت کامل با دیگر برنامه ای [...]

دانلود آموزش وی ری 3 برای تری دی استدیو مکس | V-Ray 3.0 for 3ds Max Essential Training

دانلود آموزش وی ری ۳ برای تری دی استدیو مکس | V-Ray 3.0 for 3ds Max Essential Training

یکی از ویژگی های مهم در موتور رندرینگ وی ری چگونگی توسعه رنگ تری دی استدیو مکس به وسیله ابزار state-of-the-art ویری می باشد که شامل progressive sampling ، شیدر  پوسته و مو و stereoscopic رندر سه بعدی می [...]