تگ - Productivity

دانلود آموزش نکات اثربخشی شخصی | Personal Effectiveness Tips

دانلود آموزش نکات اثربخشی شخصی | Personal Effectiveness Tips

قبل از اینکه در نقش خود و یا در سازمان تغییری ایجاد کنید، شما نیازمند توسعه و مدیریت خود می باشید. در این مجموعه هفتگی، Dorie Clark، برند شخصی و کارشناس حرفه ای، بهترین روش های مبتنی بر تحقیق [...]

دانلود آموزش جیمیل | Gmail Essential Training

دانلود آموزش جیمیل | Gmail Essential Training

در اصول اولیه نوشتن، ارسال و پاسخ دادن به ایمیل در جیمیل سرویس ایمیل قدرتمند گوگل استاد شوید. Jess Stratton، نشان می دهد که گونه بهترین سازماندهی را داشته باشید و با inbox خود کار کنید، ایمیل را جست [...]