تگ - Networking Foundations

دانلود آموزش مبانی شبکه : پایه | Networking Foundations: Networking Basics

دانلود آموزش مبانی شبکه : پایه | Networking Foundations: Networking Basics

درک مبانی شبکه یکی از موارد ضروری برای فعالان حرفه ی IT است. این دوره آموزشی موارد پایه را مورد بررسی قرار می دهد. پرفسور علوم کامپیوتر Tim Pintello به شما مبانی شبکه را با مثال های پیاده سازی [...]

دانلود آموزش مبانی شبکه : رسانه های شبکه (شبکه محلی) | Networking Foundations: Network Media (LANs)

دانلود آموزش مبانی شبکه : رسانه های شبکه (شبکه محلی) | (Networking Foundations: Network Media (LANs

شما در این دوره آموزشی با چگونگی ایجاد اتصال امن در LAN (local area network), WAN (wide area network) و شبکه وایرلس آشنا خواهید شد.  شبکه محلی و شبکه گسترده یک راه ضروری برای اتصال سیستم ها در ساز [...]