تگ - Management

دانلود آموزش نکات مهم مدیریتی | Management Top Tips

دانلود آموزش نکات مهم مدیریتی | Management Top Tips

برای اینکه یک مدیر عالی باشید نکات مهم را یاد بگیرید. Chris Croft بیست سال است که در زمینه آموزش رهبری فعالیت می کند. او در این دوره آموزشی نکات کوتاهی را در مورد مهارت های ضروری برای مدیران [...]

آموزش رهبری جلسات کارآمد رو در رو | Leading Productive One-on-One Meetings

دانلود آموزش رهبری جلسات کارآمد رو در رو | Leading Productive One-on-One Meetings

جلسات رو در روی منظم، برای مدیران فرصتی را فراهم می کند تا به مشکلات سر و سامانی بدهند و همچنین به سوالات کوچک و سریع که در طی یک هفته ی کاری به وجود آمده پاسخ موثری دهند. [...]

دانلود آموزش مهارت های کاربردی رهبری| Leadership Practical Skills

دانلود آموزش مهارت های کاربردی رهبری| Leadership Practical Skills

شما می توانید هر روز از مهارت های کاربردی رهبری استفاده کنید. این دوره آموزشی به مدیران و رهبران تمامی سطوح، مهارت های اولیه مورد نیازشان به منظور هدایت کردن تیم های خود برای موفق شدن را آموزش می [...]

دانلود آموزش تفکر انتقادی | Critical Thinking

دانلود آموزش تفکر انتقادی | Critical Thinking

تفکر انتقادی یک توانایی برای برای فکر کردن انعطاف پذیر و مستقل برای تصمیم گیری متفکرانه است. با تفکر بر روی ریشه مشکل ، تفکر انتقادی به شما کمک می کند  تا از مشکلاتی که در آینده می توانید [...]