تگ - Google Cloud

دانلود آموزش ذخیره سازی ابری گوگل و دیتا | Google Cloud Storage And Data Essential Training

دانلود آموزش ذخیره سازی ابری گوگل و دیتا | Google Cloud Storage And Data Essential Training

پلت فرم ابری گوگل یک محیط غنی از دیتا بزرگ را فراهم می کند و طیف وسیعی از گزینه ها برای ذخیره سازی دیتا را ارائه می دهد. در این دوره آموزشی که Joseph Lowery ارائه می دهد، شما [...]

دانلود آموزش پلت فرم ابری گوگل | Google Cloud Platform Essential Training

دانلود آموزش پلت فرم ابری گوگل | Google Cloud Platform Essential Training

کدامیک از محاسبات ابری، ذخیره سازی، پایگاه داده و خدمات شبکه ی پلت فرم ابری گوگل متناسب با نیازهای تجاری شماست؟ متخصصان فناوری اطلاعات، شامل معماران، مدیران شبکه و متصدیان فناوری می توانند به پیشنهادات این پلت فرم ابری [...]