تگ - GitHub

دانلود آموزش گیت و گیت هاب | Learning Git and GitHub

دانلود آموزش گیت و گیت هاب | Learning Git and GitHub

کنترل ورژن یک ضرورت مهم برای توسعه دهندگان برای پیشرفت و استادی در کار است و گیت با فاصله زیاد یکی از محبوب ترین سیستم های کنترل ورژن در وب می باشد. در این دوره آموزشی، مدرس Ray Villalobos [...]