تگ - Facebook

دانلود آموزش تبلیغات بازاریابی فیسبوک | Facebook Marketing Advertising

دانلود آموزش تبلیغات بازاریابی فیسبوک | Facebook Marketing Advertising

کمپین های بازاریابی رسانه های اجتماعی خود را با تبلیغات فیس بوک تقویت کنید. تبلیغات فیس بوک به شما این اجازه را می دهد که مخاطبان خاصی را مورد هدف خود قرار دهید، بنابراین شما می توانید اطمینان حاصل [...]

دانلود آموزش فیسبوک در تجارت – Facebook for Business

  یکی از بزرگترین شبکه‌های اجتماعی مجازی فیس‌بوک است، که به واسطه آن می‌توان اطلاعات و فایل ها را با دوستانی که دارای حساب کاربری هستند  به اشتراک گذاشت . در فیس بوک برای هر کاربر صفحه ای ایجاد می [...]