تگ - Drawing

دانلود آموزش ایلستریتور برای غیرایلستریتور ها | Illustrator for Non-Illustrators

اگر تا به حال فکر کرده اید مهارت های تصویری شما تا حدودی کم است، هیچ وقت دیر نیست که ایلیستریتور را به توانایی های خود اضافه کنید. در این دوره آموزشی Von Glitschka  به شما مبانی طراحی بخصوص [...]