تگ - Digital Publishing

دانلود آموزش مبانی کتاب الکترونیکی | Ebook Foundations

دانلود آموزش مبانی کتاب الکترونیکی | Ebook Foundations

آیا می خواهید کتاب های الکترونیکی خود را بسازید؟ مقدمه ای از دنیای هیجان انگیز و در حال رشد کتاب های دیجیتالی را بدست آورید. در سطح مبتدی از این دوره آموزشی، Anne-Marie Concepción، نحوه استفاده، ساخت و خرید [...]