تگ - Digital painting

دانلود آموزش پینتر 2017 | Painter 2017 Essential Training

دانلود آموزش پینتر ۲۰۱۷ | Painter 2017 Essential Training

به John Derry نقاش دیجیتال پیشگام ملحق شوید. او تکنیک های پایه، خلاقانه و پشرفته ای را در نسخه های 2017 و 2018 برنامه کرل پینتر آموزش می دهد که می توان مبتدیان را به راه بیاندازد. با برس [...]