تگ - Design Skills

دانلود آموزش هنر مفهومی | What Is Concept Art 3

دانلود آموزش هنر مفهومی | What Is Concept Art

از شخصیت های شگفت انگیز، موجودات و محیط هایی که می بینید – بر روی صفحه نمایش بزرگ و یا در بازی با دوستان آنلاین- به عنوان ایده شروع کنید. این دوره آموزشی جهان هنر مفهومی را به شما [...]

دانلود آموزش معرفی طراحی گرافیکی| Introduction to Graphic Design (2016)

دانلود آموزش معرفی طراحی گرافیکی | Introduction to Graphic Design 2016

برای تبدیل شدن به یک طراح گرافیک به چه چیزهای نیاز است؟  طراحی یک ترکیب پیچیده از مهارت های متفاوت با ابزارهای متفاوت است. مدرس Justin Seeley به شما چگونگی شروع به کار در دنیای طراحی را آموزش می [...]