تگ - Communication

آموزش رهبری جلسات کارآمد رو در رو | Leading Productive One-on-One Meetings

دانلود آموزش رهبری جلسات کارآمد رو در رو | Leading Productive One-on-One Meetings

جلسات رو در روی منظم، برای مدیران فرصتی را فراهم می کند تا به مشکلات سر و سامانی بدهند و همچنین به سوالات کوچک و سریع که در طی یک هفته ی کاری به وجود آمده پاسخ موثری دهند. [...]