تگ - color

دانلود آموزش معرفی طراحی گرافیکی| Introduction to Graphic Design (2016)

دانلود آموزش معرفی طراحی گرافیکی | Introduction to Graphic Design 2016

برای تبدیل شدن به یک طراح گرافیک به چه چیزهای نیاز است؟  طراحی یک ترکیب پیچیده از مهارت های متفاوت با ابزارهای متفاوت است. مدرس Justin Seeley به شما چگونگی شروع به کار در دنیای طراحی را آموزش می [...]

دانلود آموزش اصول پایه ای رنگ – Foundations of Color

رنگ یک عنصر پایه ای در زندگی ماست.فهم استفاده از رنگ ها برای برقراری ارتباط در موقعیت های مختلف، برای هر طراح یا هنرمند ضروری است.آموزش اصول پایه ای رنگ مربوط به چگونگی استفاده از رنگ ها، نه تنها برای [...]