تگ - Business Skills

دانلود آموزش رهبری جلسات سازنده | Leading Productive Meetings

دانلود آموزش رهبری جلسات سازنده | Leading Productive Meetings

احساس می کنید که جلسات بیش از حد دارید؟ تعجب می کنید اگر که آن ها به اندازه ای که می توانند موثر باشند؟ در این دوره آموزشی، کارشناس بهره وری Dave Crenshaw یک چارچوب ساده و کاربردی را [...]

دانلود آموزش تفکر انتقادی | Critical Thinking

دانلود آموزش تفکر انتقادی | Critical Thinking

تفکر انتقادی یک توانایی برای برای فکر کردن انعطاف پذیر و مستقل برای تصمیم گیری متفکرانه است. با تفکر بر روی ریشه مشکل ، تفکر انتقادی به شما کمک می کند  تا از مشکلاتی که در آینده می توانید [...]