تگ - 3D printing

دانلود آموزش تکنیک های پیشرفته پرینت سه بعدی | Advanced 3d printing Techniques

دانلود آموزش تکنیک های پیشرفته پرینت سه بعدی | Advanced 3d printing Techniques

اگر در پرینت سه بعدی حرفه ای نباشید کار شما بسیار دشوار بوده و بسیار بد خواهد بود. در این دوره آموزشی شما چگونگی ساخت یک پیاده رو در یک پارک را یاد خواهید گرفت. با دانلود آموزش تکنیک های [...]