Word

دانلود آموزش نکات و ترفند های پیشرفته ورد 2016| Word 2016 Advanced Tips and Tricks

دانلود آموزش نکات و ترفند های پیشرفته ورد ۲۰۱۶| Word 2016 Advanced Tips and Tricks

بهره وری و کارایی خود در مایکروسافت ورد را با این نکات مفید در برخی از ویژگی های نادیده گرفته شده در ورد 2016 بهبود بخشید. چگونگی استفاده از Word Online را ببینید، پیش فرض ها را برای documents [...]

دانلود آموزش ورد 2013 - Word 2013 Essential Training

دانلود آموزش ورد ۲۰۱۳ – Word 2013 Essential Training

در این دوره، دیوید ریورس نویسنده به شما، اصول اولیه ایجاد، ویرایش اسناد قالب بندی در ورد 2013 ،کشف چگونه  دسترسی به اهرم قالب ها، همکاری با دیگر نویسندگان و سردبیران، ایجاد لیست های شماره  دار و کار با [...]