Unity

دانلود آموزش یونیتی 5 : سه بعدی | Unity 5: 3D Essential Training

دانلود آموزش یونیتی ۵ : سه بعدی | Unity 5: 3D Essential Training

یونیتی یکی از محبوبترین بازی ساز های موبایل و بازی های کامپیوتری است. در این دوره آموزشی مدرس Adam Crespi تکنیک های مورد استفاده در توسعه بازی در یونیتی را مرور کرده و به شما اصول پایه ی طراحی، [...]

دانلود آموزش یونیتی 5 : دو بعدی | Unity 5: 2D Essential Training

دانلود آموزش یونیتی ۵ : دو بعدی | Unity 5: 2D Essential Training

این دوره آموزشی مخصوص کسانی است که به صورت تازه با بازی سازی یونیتی دوبعدی کار می کنند. Jesse Freeman  متخصص یونیتی یک بازی دو بعدی را به صورت کامل طراحی می کند که نتنها مناسب برای بازی و [...]

دانلود آموزش معرفی یونیتی 5 - Introduction to Unity 5

دانلود آموزش معرفی یونیتی ۵ – Introduction to Unity 5

در این دوره آموزشی یونیتی ما چگونگی استفاده از ویژگی های اصلی این برنامه به همراه ساخت اولین بازی شما را آموزش می دهیم. در این دوره شما چگونگی ساخت پروژه های جدید و مدیریت منابع بازی را یاد [...]