SPSS

دانلود آموزش اس پی اس اس 2013 - (2013) SPSS Statistics Essential Training

دانلود آموزش اس پی اس اس ۲۰۱۳ – (۲۰۱۳) SPSS Statistics Essential Training

این دوره آموزشی SPSS شمال  بررسی تحلیل های آماری و آنالیز داده ها است که برای محققان ، دانشگاه ها ، برای شرکت ها و حکومت مناسب می باشد. در این دوره Barton Poulson به شما روش های عملی، [...]