Prelude

دانلود آموزش پریلود سی اس 6 - Up and Running with Prelude CS6

دانلود آموزش پریلود سی اس ۶ – Up and Running with Prelude CS6

ادوبی پریلود به صورت جدید در CS6 وارد شده است و یک نرم افزای است برای سازماندهی سریع مدیاهای tapeless برای پیش تولید. در این دوره آموزشی Jeff Sengstack به مقدمه ی در باره ی پریلود نحوه عملکرد، چگونگی [...]