Flash

دانلود آموزش فلش حرفه ی سی سی - Up and Running with Flash Professional CC

دانلود آموزش فلش حرفه ی سی سی – Up and Running with Flash Professional CC

اکشن‌اسکریپتزبان برنامه‌نویسی برای پخش کنندهٔ فلش می‌باشد که تعامل کاربر با درگاه ، پردازش و نگهداری اطلاعات را در زمان اجرا به عهده دارد. اِی‌اس بر پایه ای‌سی‌اِم‌اسکریپت است که معمولاً به صورت بایت کد توسط مفسر  درون فایل [...]