Troy Hunt

دانلود آموزش هک اخلاقی : تزریق Ethical Hacking: SQL Injection | SQL

دانلود آموزش هک اخلاقی : تزریق Ethical Hacking: SQL Injection | SQL

Pluralsight  یک شرکت یا آکادمی آموزشی که به EC-Council متصل باشد نیس. با این حال پس از اتصال وبسایت به دیتابیس تزیق  sql یکی از مهترین ریسک های امنتی در آن می باشد. قدرت حمله و اجرای arbitrary queries  [...]