Tony Harmer

Illustrator CC 2018 New Features

دانلود آموزش ویژگی های جدید ایلستریتور ۲۰۱۸| Illustrator CC 2018 New Features

ایلستریتور یکی دیگر از برنامه های پیشرو در Creative Cloud 2018  می باشد. در این دوره آموزشی شما با ویژگی های جدید در ایلستریتور 2018، و چگونگی استفاده از آنها بر روی ایلستریتر و طراحی خود آشنا خواهید شد. [...]