Sriyank Siddhartha

دانلود آموزش اصول اندروید: اکتیویتی ها | Android Fundamentals: Activities

دانلود آموزش اصول اندروید: اکتیویتی ها | Android Fundamentals: Activities

این دوره آموزشی به شما علم بیشتری از مبانی اجزایی اندروید مانند اکتیو یتی را در کوتاه ترین زمان ممکن به شما می دهد. در این دوره آموزشی اصول اندروید : اکتیویتی شما همه چیز را درمورد اکتیو یتی [...]