Scott Onstott

دانلود آموزش اتوکد 2016 | AutoCAD 2016 Essential Training

دانلود آموزش اتوکد ۲۰۱۶ | AutoCAD 2016 Essential Training

Scott Onstott  به مدت 24 سال است که از اتوکد 2016 برای طراحی های صنعتی و کامپیوتری استفاده می کند. این دوره آموزشی به شما ورژن 2016 این نرم افزار را معرفی می کند. Scott  آموزش را از محیط [...]

دانلود آموزش اتوکد 2015 - AutoCAD 2015 Essential Training

دانلود آموزش اتوکد ۲۰۱۵ – AutoCAD 2015 Essential Training

Onstott از اتوکد به مدت 24 سال استفاده می کند و شاهد تکامل رهبری جهانی برنامه ی کامپیوتری طراحی و drafting می باشد. شما نیز می توانید در این زمینه با کسب مهارت حرفه ی شده و قدرت آن [...]