Richard Harrington

دانلود آموزش مبانی ویدئو : هنر ویرایش – Foundations of Video: The Art of Editing

یکی از مهمترین بخش های فیلم سازی پس از اتمام فیلمبرداری می باشد. در واقع ویرایش فیلم داستان و در انتها فروش فیلم شما را می سازد و بر روی بینندگان تاثیرگذار است. در این دوره آموزش چگونگی امتحان [...]

دانلود ویدئو های تایم لپس : اچ دی آر - Time-Lapse Video High-Dynamic Range (HDR)

دانلود آموزش ویدئو های تایم لپس : اچ دی آر – (Time-Lapse Video High-Dynamic Range (HDR

در این دوره آمورشی سری به پارک ملی Zion زده می شود تا تصویر برداری تایم لپس به صورت H DR صورت پذیرد. همانگونه که خواهید دید شما در این دوره چگونگی حرکت خورشید بر فراز صخره ها که [...]