Nick Harauz

دانلود آموزش تایپوگرافی برای ویرایش ویدیو | Learning Typography for Video Editors

دانلود آموزش تایپوگرافی برای ویرایش ویدیو | Learning Typography for Video Editors

ایجاد متن بخش مهمی از ویرایش ویدیو می باشد. با این حال اکثر ویراستاران ویدیویی در قالب تایپوگرافی هیچ نوع دوره رسمی نداشته اند. در این دوره آموزشی Nick Harauz، نظریه تایپوگرافی را به شما آموزش می دهد که [...]