Mikkel Aaland

دانلود آموزش عکاسی در سفر: عکاسی از مکان های دیدنی شهر - Travel Photography Portrait of a City Neighborhood

دانلود آموزش عکاسی در سفر: عکاسی از مکان های دیدنی شهر – Travel Photography Portrait of a City Neighborhood

زمانی که شما در مسافرت هستید، بعضی مواقع دوس دارید که یکی دو روز را در شهر گردش کنید. فقط قدمی با دوربینتان بزنید و جذب ویژگی های شهر بشوید و به وسیله آن تعدادی تصویر  از پرتره شهر [...]