Mary Winkler

دانلود آموزش شروع کار با کورل دراو | Getting Started With CorelDRAW

دانلود آموزش شروع کار با کورل دراو | Getting Started With CorelDRAW

در این دوره آموزشی شما با ابزارها، داکرس و دیگر امکانات کورل دراو ایکس 7 ( CorelDRAW ) آشنا می شوید. با هنرمند Mary Winkler همراه باشید تا شما را با جعبه ابزار و چگونگی عملکرد هر یک از ابزار [...]