Lorrie Thomas Ross

دانلود آموزش گوگل پلاس در تجارت - Google+ for Business

دانلود آموزش گوگل پلاس در تجارت – Google+ for Business

با توجه به اثر گوگل در جستجوی اینترنتی برنامه  گوگل پلاس برای کار های تجاری بسیار مفید می باشد. برای یادگیری روش های گسترش،  بهینه سازی و استفاده از گوگل  برای توسعه تجارت خود با Lorrie Thomass Ross همراه [...]

دانلود آموزش مبانی برندسازی - Learning the Basics of Branding

دانلود آموزش مبانی برندسازی – Learning the Basics of Branding

در این دوره آموزشی متخصص سخنرانی، و بازاریابی Lorrie Thomas Ross  مبانی مورد نیاز جهت یادگیری برندسازی تاثیرگذار در تجارت مربوط به خود و یا شرکت خود را به شما آموزش می دهد. این دوره آموزشی به شما نشان [...]