Kevin Stohlmeyer

دانلود آموزش پرسپکتیو در فتوشاپ - Working with Perspective in Photoshop

دانلود آموزش پرسپکتیو در فتوشاپ – Working with Perspective in Photoshop

در این دوره آموزشی کار با پرسپکتیو در فتوشاپ ساخت ترکیبات پرسپکتیو بهتر و با کیفیت خوب هدف کار می باشد. Kevin Stohlmeyer شما را به توری سریع در سه قسمت از پرسپکتیو می برد تا به شما همه [...]